Zwroty i Reklamacje

Zwroty

Aby przyspieszyć procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży przygotowaliśmy dla Klientów wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Wzór dostępny jest do pobrania.

Wysłanie go do nas wraz z towarem i dowodem zakupu (paragonem) ułatwi w znacznym stopniu pracę i przyspieszy proces odstąpienia od umowy.

Paragon ( faktura) jest niezbędny do dokonania zwrotu.

Adres do wysyłki: 
F.U.H. "PROKOP" Paweł Kania
ul. Krakowska 122
43-353 PORĄBKA


Formularz odstąpienia od umowy - wersja PDF


Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz wymiany wraz z dowodem zakupu.

PRZED WYSYŁKĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
I POINFORMUJ NAS O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim: 
- swój email do sklepu i numer zamówienia 
- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego 
- nr konta i dane do przelewu 

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ
GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU !
KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT 


INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY PACZEK WYSŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM !

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
i korzystającemu ze sklepu internetowego prokop-instalacje.pl przysługuje na podstawie
przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru,bez podania
przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta.

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu konsument wyśle
oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany adres. W przypadku odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. 


 Reklamacje

Reklamowany towar posiadający wadę lub niezgodny z zamówieniem należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacji.

Adres do wysyłki: 
F.U.H. "PROKOP" Paweł Kania
ul. Basztowa 3,
43-353 PORĄBKA


Formularz reklamacji - wersja PDF
Formularz reklamacji - wersja JPG

PRZED WYSYŁKĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I POINFORMUJ NAS O REKLAMACJI. 

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim: 
- swój email do sklepu i numer zamówienia 
- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego 
- pełny adres do wysyłki zwrotnej 
- nr konta i dane do przelewu klienta
- przyczynę reklamacji lub opis wady

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ
GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU !


INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY PACZEK WYSŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM !